skaut Lipník
Junák - český skaut
středisko ing. L. Cagaše
Lipník nad Bečvou

Junák - český skaut

středisko ing. L. Cagaše

Lipník nad Bečvou

Jsme skautské středisko působící v Lipníku nad Bečvou a okolí. V rámci skautské výchovy se snažíme především vzbudit v dětech zájem o přírodu, předat jim praktické zkušenosti spojené s pobytem v přírodě a nabídnout jim zajímavou alternativu při využití jejich volného času.

Aktuálně


Schůzky 10. 10. 2022
V pondělí 10. 10. schůzky odpadají!!

Co je skauting?

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut sdružuje přes 50 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Historie skautingu

Zakladatelem světového skautingu byl britský generál Robert Baden-Powell. V USA se na rozvoji myšlenky skautingu významnou měrou podílel spisovatel Ernest Thompson Seton. Hnutí klade své počátky do Anglie roku 1907, odkud se šířilo do celého světa včetně tehdejšího Československa.

Československý skauting byl založen Antonínem Benjaminem Svojsíkem roku 1914, dva roky po uskutečnění prvního skautského tábora u Lipnice.

Československý skauting fungoval až do roku 1940, kdy byl rozpuštěn nacisty. V poválečném období mezi léty 1945 až 1950 byl obnoven. Ovšem v roce 1950 opět rozpuštěn komunisty. Nakrátko byl opět obnoven mezi léty 1968 až 1970. Novodobá historie českého skautingu se píše od roku 1989, po pádu komunistické diktatury.

Ing. in memoriam
Lubomír Cagaš

Naše středisko nese název po lipenském skautu Lubomíru Cagašovi, který se za druhé světové války jako student Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Brně účastnil odboje a byl zabit v Osvětimi.

Ing. in memoriam Lubomír Cagaš

*9.10.1920 Lipník nad Bečvou
Lipenský skaut, student lesnictví, katolík
+ 6.9.1942 Osvětim

Jeho jméno je uvedeno na památníku obětí 1. a 2. světové války v Lipníku nad Bečvou na budově radnice a na pomníku padlých, popravených a umučených lesníků v době okupace na Školním lesním statku Masarykův les.

Spolupráce:
novinky

Notice: Undefined variable: slide in /3w/2ld.cz/s/skaut-lipnik-cz/index.php on line 52
schůzky, tábor, výpravy

Notice: Undefined variable: slide in /3w/2ld.cz/s/skaut-lipnik-cz/index.php on line 66
fotogalerie

Notice: Undefined variable: slide in /3w/2ld.cz/s/skaut-lipnik-cz/index.php on line 80
kontakt

Notice: Undefined variable: slide in /3w/2ld.cz/s/skaut-lipnik-cz/index.php on line 95